Wójt Gminy Dobra w związku z długotrwałą suszą postanowił o wprowadzeniu zakazu pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania:
  • ogródków działkowych,
  • zieleńców przydomowych
  • oraz upraw rolnych
w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 23.00. Zakaz obowiązuje do odwołania.

 

Informujemy, że zmieniły się siedziby biur obsługi klienta firm: POLDEK Dionizy Polikowski - dzierżawca gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej, oraz Wodociągi Zachodniopomorskie - dzierżawcy sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody.

Obie firmy przyjmują interesantów w biurze przy ul. Granicznej 39 B w Dobrej.

Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o. o w Goleniowie zawiadamia, że w dniach od 21 do 28 maja 2013r. mogą wystapić spadki ciśnienia lub przerwy w dostawie wody w miejscowości Dobra ze względu na prace konserwacyjne sieci wodociagowej.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Kierownik Oddziału Terenowego

W dniu 31 grudnia 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Dobra a Spółką Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie reprezentowaną przez Pana Artura Krasińskiego, na dzierżawę nieruchomości gminnych i urządzeń stanowiących sieć wodociągową wraz z ujęciami wody. Zakres umowy obejmuje prawidłowe zarządzanie sieciami wodociągowymi oraz ujęciami wody zwanymi urządzeniami wodociągowymi.

 

Uchwała Nr XX/284/2012 r. Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2013 - 2016 - POBIERZ

Uchwała Nr XIX/263/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobra na rok 2012 - POBIERZ

Uchwała Nr XVIII/257/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę, w tym nieruchomości - POBIERZ

Podkategorie