Serdecznie zapraszamy mieszkanki gminy Dobra i okolic do udziału w wyborach Królowej Róź 2016, które zostaną przeprowadzone podczas IV Festiwalu Róż.

Ocena kandydatek zostanie przeprowadzona wg kryteriów zawartych w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

Regulamin Konkursu o tytuł „KRÓLOWEJ  RÓŻ 2016” podczas IV FESTIWALU RÓŻ w dniu 19.06.2016 roku w Folwarku Skarbimierz w Skarbimierzycach

 

1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Dobra.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 19 czerwca 2016 roku w Folwarku Skarbimierz w Skarbimierzycach.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie stroju z elementami różanymi oraz zgłoszenie swojej kandydatury w punkcie obsługi Konkursu (w dniu 19.06.2016 roku w godzinach 13.00 – 14.30). 

4. Komisja Konkursowa powołana przez Panią Wójt Gminy Dobra dokona oceny kandydatek na podstawie kryteriów określonych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

5. Kryteria oceny :

- strój – oceniany ze względu na  pomysłowość, oryginalność oraz  motywy i elementy różane  - punktacja od 1 do 5,

- kapelusz/nakrycie głowy – oceniane jest przyozdobienie kapelusza bądź nakrycia głowy, estetyka, naturalność materiału florystycznego - punktacja od 1 do 5,

- inne rekwizyty – dodatkowe od 1 do 5 punktów dodawane są za rekwizyty typu kosz z kwiatami, bukiecik, parasolka itp.

- wdzięk, elegancja i ogólna prezentacja kandydatki  - punktacja od 1 do 5. 

 

Tytuł Królowej Róż  2016 roku zdobędzie kandydatka, która uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji przyznanej przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.