Podsumowanie projektu nr FMP-2015-011 „Różane inspiracje na Pograniczu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IV A.

Wójt Gminy Dobra oraz Burmistrz Gminy Blankensee serdecznie zapraszają na transgraniczny jarmark-pchli targ „WIOSENNE ROZMAITOŚCI”, organizowany w ramach projektu nr FMP-2015-011 pt.: „Różane inspiracje na Pograniczu”. Spotkanie zostanie zorganizowane 18 kwietnia 2015 r. w stołówce szkolnej i na terenie przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27.

 

Relacja z organizacji warsztatów w ramach projektu nr FMP – 2015 – 011 pn.: „Różane inspiracje na Pograniczu” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

PRZEDŁUŻONY  NABÓR   DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„RÓŻANE INSPIRACJE NA POGRANICZU”

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na liczne zapytania i prośby dotyczące realizacji projektu „Różane inspiracje na Pograniczu”  informuję, że w chwili obecnej zmieniamy kryteria dotyczące naboru do projektu oraz przedłużamy termin naboru do dnia 20 marca 2015r.

 

O zakwalifikowaniu na poszczególne warsztaty decydować będzie spełnienie kryteriów: