Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwem Euroregionu Pomerania podsumowującym Fundusz Małych Projektów Interreg IV A. W wydawnictwie znalazły się informacje o zorganizowanym w gminie Dobra Festiwalu Róż. Pobierz plik .pdf