Wykonano i umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach środków POIŚ tj. na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy, na ul. Sportowej w Dobrej, przy przepompowni ścieków PS Nowa w Mierzynie, na Hydroforni w Buku i ul. Łąkowej w Wołczkowie.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2018/pois/tablice