Wykonano i umieszczono tablice informacyjne w miejscach realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach środków POIŚ tj. na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy, na ul. Sportowej w Dobrej, przy przepompowni ścieków PS Nowa w Mierzynie, na Hydroforni w Buku i ul. Łąkowej w Wołczkowie.

  • 20181030_100106
  • 20181030_100431
  • 20181030_110407
  • 20181030_110419
  • 20181030_115426
  • 20181030_115802
  • 20181030_115813
  • PART_1540901345291
  • PART_1540901384507