Gmina Dobra rozstrzygnęła konkurs "Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową w gminie Dobra". W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Dobra.

Konkurs polegał na nagraniu zabawnego, proekologicznego filmiku nawiązującego do inwestycji zrealizowanych w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra". Projekt ten otrzymał dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Jury dokonało oceny przesłanych prac konkursowych i wyróżniło 3 filmy zgłoszone przez Natalię, Franciszka oraz wspólnie przez Lenę i Agatę. Autorzy filmów zostaną nagrodzeni tabletami, a szkoły, które wzięły udział w konkursie otrzymają sprzęt komputerowy i multimedialny.

Celem konkursu była promocja projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”,  kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.