Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

Na dzień 29-05-2019 wykonawca wykonał 189,89mb kanalizacji deszczowej z rur 1400 GRP w tym dwie studnie z GRP. W załączeniu zdjęcie.