Stan realizacji na dzień 16-04-2020

Na terenie Gminy Dobra inwestycja dotyczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ramach której zaplanowano budowę kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Na obecną chwile kanalizacja deszczowa na terenie Gminy Dobra została wykonana w 100 %.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Mierzynie (wykonana zostanie rozbiórka istniejących obiektów oczyszczalni) oraz wybudowanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który włączony zostanie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna wraz z budową przepompowni ścieków została wykonana w 100%. Do wykonania zostało przełączyć ścieki oraz uruchomić przepompownie ścieków. Niezwłocznie po przełączeniu ścieków wykonawca przystąpi do rozbiórki obiektu oczyszczalni ścieków. Planowane zakończenie wszystkich prac 22.05.2020.