Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 - za okres 2020 - 2021 >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr X/130/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023 >> pobierz (pdf)