Uprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Barwna, Wspólna i Osiedle Nad Stawem w miejscowości Mierzyn zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 04.09.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

ŚmieciarkaUprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Letnia, Jesienna, Traszki, Biedronki, Migdałowa, Spacerowa, Piesza, Dereszowa, Cykady, Czajki, Krajobrazowa od nr 26 do 30  zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 01.09.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych jutrzejszy (21.08.2020) odbiór frakcji BIO w miejscowości Mierzyn został przesunięty na dzień 22.08.2020r (sobota).

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Uprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Bukszpanowa, Tymiankowa, Bluszczowa, Miętowa, Kminkowa w miejscowości Bezrzecze zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 19.08.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają bezwzględny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Brak oznaczeń budynków bardzo utrudnia pracę firmie odbierającej odpady komunalne. I tak np. pracownicy firmy Jumar nie mogą zlokalizować nieruchomości, do której otrzymali zlecenie podstawienia pojemnika.

Odpowiednie oznakowanie posesji przyczyni się również do usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o nasze bezpieczeństwo (pogotowie, straż pożarna), gdzie czas odgrywa istotną rolę dla ratowania życia i zdrowia.

Kierownik
WGOKiE

Zmiana dotyczy wywozu odpadów w czwartek, który został przeniesiony na piątek 12.06.2020

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na całej szerokości ulicy Zakładowej w m. Mierzyn od dnia 08.06.2020 roku nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z przed nieruchomości.  Związku z powyższym, zostanie podstawiony pojemnik zbiorczy 1100 l przy wjeździe na parking od strony myjni samochodowej przeznaczony na odpady zmieszane dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Bardzo proszę o umieszczanie odpadów w tym pojemniku. Odpady zebrane selektywnie w workach, proszę ustawiać przy pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kierownik WGOKiE

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na całej szerokości ulicy Mierzyńskiej w m. Mierzyn, od dnia 26.05.2020 roku nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z przed nieruchomości. W związku z powyższym, zostanie podstawiony pojemnik zbiorczy 1100 l u zbiegu ulic Okulickiego i Mierzyńska przeznaczony na odpady zmieszane dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Bardzo proszę o umieszczanie odpadów w tym pojemniku. Odpady zebrane selektywnie w workach, proszę ustawiać przy pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kierownik WGOKiE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w związku ze świętem 1 Maja: odpady piątkowe wywożone będą w czwartek

Uprzejmie informujemy, że dzisiejszy odbiór frakcji BIO został przesunięty na dzień jutrzejszy, tj. 22.04.2020 r. z przyczyn od nas niezależnych.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

wykrzyknikW obecnej trudnej sytuacji związanej z panującą epidemią koronawirusa, zwracam się do Państwa z prośbą o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa przygotowując wszystkie frakcje odpadów do odebrania przez pracowników firmy Jumar. W związku z pojawiającymi się sygnałami przypominam kilka podstawowych zasad dotyczących segregacji.

Wszystkie przygotowane worki z odpadami powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się odpadu na zewnątrz poprzez napełnianie worków do ¾ wysokości i porządne związanie.

Ponadto wszystkie środki jednorazowego użytku, typu chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, nawilżane chusteczki, MOŻEMY WRZYCAĆ TYLKO DO POJEMNIKA NA ZMIESZANE! Pod żadnym pozorem nie wolno tych odpadów wrzucać do papieru!

Każdy odpad zanieczyszczony musi trafić do pojemnika na odpady zmieszane, gdyż nie podlega on segregacji.

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zasad dla naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pracowników firmy Jumar.

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska