DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2020

Pragnę przypomnieć Państwu, iż wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2020 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2019 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich). Formularz deklaracji można otrzymać:

1. Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b Dobra

2. Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a Dobra

3. Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a Dobra

4. Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska , ul. Lipowa 51 Wołczkowo

lub  pobrać ze strony www.dobraszczecinska.pl – GOSPODARKA ODPADAMI – DEKLARACJE.

Wszelkiej pomocy przy wypełnianiu deklaracji udzielą Państwu pracownicy Wydz. ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji. Informację można uzyskać również pod numerami telefonów: 91 311-23-07, 91 421 45 85, 91 421 44 43.

 

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska