W czwartek (16.06) odpady nie będą wywożone, piątek (17.06) odbiór odpadów wg harmonogramu czwartkowego, sobota (18.06) odbiór odpadów wg harmonogramu piątkowego

Pojemnik na odpady BIOOd stycznia 2022 roku odbiór bioodpadów w Gminie Dobra odbywa się jedynie z brązowego pojemnika o pojemności maksymalnie 120 l. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.  Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających.

Pojemniki muszą spełniać wymogi wspomnianego rozporządzenia najpóźniej do 01 lipca 2022r.

Po upływie tego terminu, aby spowodować skuteczny odbiór odpadów BIO, pojemnik musi spełniać wszystkie trzy wymogi:

1. kolor brązowy,

2. pojemność maksymalnie 120 l,

3. napis „BIO”.

Czarny pojemnik z napisem "ZMIESZANE"Od 1 lipca 2017r. obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Oznacza to, że od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, BIO plus odpady zmieszane (resztki po segregacji).

Odpady zmieszane to grupa śmieci, z której nie odzyska się już surowców wtórnych. Odpady tego typu powinno umieszczać się w pojemniku z napisem „odpady zmieszane” o kolorystyce innej niż kolory zarezerwowane do gromadzenia określonych frakcji odpadów.

Wrzuca się do nich takie rzeczy, jak: resztki kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, zużyte pieluchy, artykuły higieniczne (wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki), żwirek z kuwety, wystudzony popiół czy odchody zwierząt. Do odpadów zmieszanych zalicza się też styropian opakowaniowy, plastikowe bądź papierowe opakowania zabrudzone tłuszczem lub z resztkami niewykorzystanej żywności, mokry papier, etykiety, które odkleiły się od słoików czy butelek lub pergamin po pieczeniu.

Poniedziałek wywóz bez zmian; wtorek - świeto, brak wywozu odpadów, koleje dni środa - sobota wywóz odpadów przesunięty jest o jeden dzień;

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.04.2022r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 27.04.2022r.

Tabliczka z numerem domu, a w tle budynekWłaściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają bezwzględny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Brak oznaczeń budynków bardzo utrudnia pracę firmie odbierającej odpady komunalne. I tak np. pracownicy firmy Jumar nie mogą zlokalizować nieruchomości, do której otrzymali zlecenie podstawienia pojemnika.

Odpowiednie oznakowanie posesji przyczyni się również do usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o nasze bezpieczeństwo (pogotowie, straż pożarna), gdzie czas odgrywa istotną rolę dla ratowania życia i zdrowia.

Kierownik
WGOKiE

W związku ze Świętami Wielkanocnymi odpady komunalne będą odbierane: wtorek (19.04) odbiór wg. harmonogramu poniedziałkowego; środa (20.04) odbiór wg harmonogramu wtorkowego; czwartek (21.04) odbiór wg harmonogramu środowego; piątek (22.04) odbiór wg harmonogramu czwartkowego; sobota (23.04) odbiór wg harmonogramu piątkowego

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 12.04.2022r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 11.04.2022r.

Brązowy pojemnik na odpady BIOSzanowni Mieszkańcy, przypominamy, że pojemnik na bioodpady powinien być:

1. w kolorze brązowym

2. o pojemności 120

3. z napisem „BIO”.

Spełnienie wszystkich trzech powyższych warunków spowoduje skuteczny odbiór odpadów BIO.