Wypełnianie deklaracjiUWAGA – STRAŻ GMINNA KONTROLUJE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁA ZŁOŻONA DEKLARACJA ŚMIECIOWA

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym przez każdego właściciela nieruchomości.

W związku ze zdarzającymi się przypadkami niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji przez nowych mieszkańców przypominamy, że na terenie Gminy Dobra nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest  złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów. Pozostali właściciele nieruchomości składają nową deklarację do 10 lutego każdego roku kalendarzowego. Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2022 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2021 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich).

 

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w związku ze świętem w dniu 15 sierpnia 2022r.

 

 - poniedziałkowy odbiór odpadów odbędzie się we wtorek 16.08.22 r.

- wtorkowy odbiór odpadów odbędzie się w środę 17.08.22 r.

- środowy odbiór odpadów odbędzie się w czwartek 18.08.22 r.

- czwartkowy odbiór odpadów odbędzie się w piątek 19.08.22 r.

- piątkowy odbiór odpadów odbędzie się w sobotę 20.08.22 r.

Pojemnik do segregacjiWydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji otrzymuje każdorazowo od firmy JUMAR informację wraz z dokumentacją fotograficzną, iż nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady komunalne w odpowiedni sposób. Chociaż ustawa „śmieciowa” nakłada taki obowiązek na każdego właściciela nieruchomości od 01.01.2020 roku nadal zdarzają się błędy oraz zaniechanie segregacji.

Należy pamiętać, że niestosowanie się do zasad segregacji skutkuje dodatkową opłatą. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany przez podmiot odbierający odpady wraz z dokumentacją fotograficzną. Wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości 21,00 zł za 1 m³ zużycia wody.

SEGREGACJA ODPADÓW – NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:

Kosze na odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są w następujących terminach, opłata za miesiąc:
- styczeń i luty - do 10-go marca danego roku,
- marzec - do 10-go kwietnia danego roku,
- kwiecień - do 10-go maja danego roku,
- maj - do 10-go czerwca danego roku,
- czerwiec - do 10-go lipca danego roku,
- lipiec - do 10-go sierpnia danego roku,
- sierpień - do 10-go września danego roku,
- wrzesień - do 10-go października danego roku,
- październik - do 10-go listopada danego roku,
- listopad i grudzień - do 10-go grudnia danego roku.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy. W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zaokrągla się.

Pojemnik na odpady BIOOd stycznia 2022 roku odbiór bioodpadów w Gminie Dobra odbywa się jedynie z brązowego pojemnika o pojemności maksymalnie 120 l. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.  Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających.

Pojemniki muszą spełniać wymogi wspomnianego rozporządzenia najpóźniej do 01 lipca 2022r.

Po upływie tego terminu, aby spowodować skuteczny odbiór odpadów BIO, pojemnik musi spełniać wszystkie trzy wymogi:

1. kolor brązowy,

2. pojemność maksymalnie 120 l,

3. napis „BIO”.

W czwartek (16.06) odpady nie będą wywożone, piątek (17.06) odbiór odpadów wg harmonogramu czwartkowego, sobota (18.06) odbiór odpadów wg harmonogramu piątkowego

Czarny pojemnik z napisem "ZMIESZANE"Od 1 lipca 2017r. obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Oznacza to, że od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, BIO plus odpady zmieszane (resztki po segregacji).

Odpady zmieszane to grupa śmieci, z której nie odzyska się już surowców wtórnych. Odpady tego typu powinno umieszczać się w pojemniku z napisem „odpady zmieszane” o kolorystyce innej niż kolory zarezerwowane do gromadzenia określonych frakcji odpadów.

Wrzuca się do nich takie rzeczy, jak: resztki kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, zużyte pieluchy, artykuły higieniczne (wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki), żwirek z kuwety, wystudzony popiół czy odchody zwierząt. Do odpadów zmieszanych zalicza się też styropian opakowaniowy, plastikowe bądź papierowe opakowania zabrudzone tłuszczem lub z resztkami niewykorzystanej żywności, mokry papier, etykiety, które odkleiły się od słoików czy butelek lub pergamin po pieczeniu.

Poniedziałek wywóz bez zmian; wtorek - świeto, brak wywozu odpadów, koleje dni środa - sobota wywóz odpadów przesunięty jest o jeden dzień;

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 29.04.2022r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 27.04.2022r.

Tabliczka z numerem domu, a w tle budynekWłaściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają bezwzględny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Brak oznaczeń budynków bardzo utrudnia pracę firmie odbierającej odpady komunalne. I tak np. pracownicy firmy Jumar nie mogą zlokalizować nieruchomości, do której otrzymali zlecenie podstawienia pojemnika.

Odpowiednie oznakowanie posesji przyczyni się również do usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o nasze bezpieczeństwo (pogotowie, straż pożarna), gdzie czas odgrywa istotną rolę dla ratowania życia i zdrowia.

Kierownik
WGOKiE