Przypominamy, że do dnia 31 marca 2013 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej prezentujemy wzory wypełnionych deklaracji:

Nieruchomości zamieszkałe - selektywna zbiórka odpadów:

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.dobraszczecinska.pl/site/images/2013/deklaracja

Informuję, że Parlament RP zakończył prace ustawodawcze w zakresie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wejdzie w życie po podpisaniu przez Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym w najbliższym czasie planowane jest rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w przyjętym systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Dobra.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI ---> POBIERZ