Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 22.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 21.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 20.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 17.12.2021r.

Worki na segregację odpadówSzanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z § 3 ust.12 Uchwały Rady Gminy Dobra NR XVII/240/2020 z dnia 24 września w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług właściciel nieruchomości może gromadzić odpady segregowane w dodatkowych workach (w przypadku wykorzystania pakietu), zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania rodzaju i odpowiedniej kolorystyki worków określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Jest to niezbędne do właściwej realizacji umowy przez firmę Jumar. Pracownik odbierający odpady nie ma możliwości każdorazowo sprawdzać ich opisu, gdy odpady gromadzone są w workach o różnej kolorystyce. Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje nieporozumienia związane z przypadkami nieodebrania odpadów segregowanych wystawionych w workach o innym kolorze. Dlatego też, bezwzględnie należy zachować odpowiednią kolorystykę worków dla poszczególnych odpadów.

  1. W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy wyłącznie z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji tel. 91 311 34 87  (pracownicy firmy Jumar nie posiadają pełnej wiedzy w tym zakresie).
  2. Przypominam o bezwzględnym zakazie umieszczania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) w workach przeznaczonych do selekcji.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 16.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 15.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 14.12.2021r.

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 13.12.2021r.

Mycie pojemnika na odpadyUWAGA !!!

Szanowni mieszkańcy ulic:

Osiedle nad Stawem

Kokosowa

Wichrowa

Klubowa

Bardzo proszę o wystawienie pojemników na odpady zmieszane w dniu jutrzejszym, tj. 10.12.2021 r. (piątek) w celu ich umycia i zdezynfekowania.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Wykaz ulic, na których będą myte pojemniki na odpady komunalne w dniu 10.12.2021r.