Kosze na śmieciW dniu 24 września Radni Gminy Dobra uchwalili pakiet uchwał związanych z całością gospodarki odpadami komunalnymi. Konieczność przyjęcia nowych uchwał wymusiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z ubiegłego roku. Wchodzą one w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania :

  1. Zgodnie z ustawą 100% nieruchomości będzie miało obowiązek segregowania odpadów.
  2. Zwiększona została częstotliwość odbioru bioodpadów: kwiecień -listopad jeden raz na tydzień a grudzień - marzec raz na 2 tygodnie. Konieczność częstszego odbioru bioodpadów, także w okresie zimowym wynika z bezwzględnego zakazu umieszczania odpadów kuchennych w pojemniku na odpady zmieszane.
  3. Wprowadzono ulgę w wysokość 0,80 zł od 1 m3 zużytej wody w opłacie dla osób, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów na swojej posesji. Warunek to posiadanie kompostownika.
  4. Pozostawiono bez zmian wysokość stawki za 1 m3 zużytej wody, od której obliczana jest opłata miesięczna, która wynosi 4,80 zł.
  5. Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, sklepy itp.) nie będą objęte gminnym systemem (poza pewnymi wyjątkami). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych takich jak: firmy, sklepy, hotele, biurowce będą musieli zawrzeć od 01 stycznia 2021 r. niezależną umowę na odbiór odpadów z firmą, która posiada zezwolenie na taki rodzaj działalności.
  6. Od 1 stycznia 2021r. nie będzie możliwe spalanie odpadów roślinnych (bioodpadów). Spalanie bioodpadów jest niezgodne z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach, który stanowi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. W naszej gminie bioodpady są objęte systemem segregacji jak i odbierana jest ich każda ilość wytworzona na terenie nieruchomości zamieszkałej.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych dzisiejszy (09.10.2020) odbiór frakcji BIO w miejscowości Kościno został przesunięty na dzień 12.10.2020r (poniedziałek).

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Kierownik WGOKiE

Uprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Barwna, Wspólna i Osiedle Nad Stawem w miejscowości Mierzyn zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 04.09.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

ŚmieciarkaUprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Letnia, Jesienna, Traszki, Biedronki, Migdałowa, Spacerowa, Piesza, Dereszowa, Cykady, Czajki, Krajobrazowa od nr 26 do 30  zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 01.09.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych jutrzejszy (21.08.2020) odbiór frakcji BIO w miejscowości Mierzyn został przesunięty na dzień 22.08.2020r (sobota).

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Uprzejmie informuję, że w związku z awarią pojazdu odpady zmieszane z ulic: Bukszpanowa, Tymiankowa, Bluszczowa, Miętowa, Kminkowa w miejscowości Bezrzecze zostaną odebrane w dniu jutrzejszym tj. 19.08.2020r.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają bezwzględny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Brak oznaczeń budynków bardzo utrudnia pracę firmie odbierającej odpady komunalne. I tak np. pracownicy firmy Jumar nie mogą zlokalizować nieruchomości, do której otrzymali zlecenie podstawienia pojemnika.

Odpowiednie oznakowanie posesji przyczyni się również do usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o nasze bezpieczeństwo (pogotowie, straż pożarna), gdzie czas odgrywa istotną rolę dla ratowania życia i zdrowia.

Kierownik
WGOKiE

Zmiana dotyczy wywozu odpadów w czwartek, który został przeniesiony na piątek 12.06.2020

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na całej szerokości ulicy Zakładowej w m. Mierzyn od dnia 08.06.2020 roku nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z przed nieruchomości.  Związku z powyższym, zostanie podstawiony pojemnik zbiorczy 1100 l przy wjeździe na parking od strony myjni samochodowej przeznaczony na odpady zmieszane dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Bardzo proszę o umieszczanie odpadów w tym pojemniku. Odpady zebrane selektywnie w workach, proszę ustawiać przy pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kierownik WGOKiE

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi na całej szerokości ulicy Mierzyńskiej w m. Mierzyn, od dnia 26.05.2020 roku nie będzie możliwości odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z przed nieruchomości. W związku z powyższym, zostanie podstawiony pojemnik zbiorczy 1100 l u zbiegu ulic Okulickiego i Mierzyńska przeznaczony na odpady zmieszane dla mieszkańców przedmiotowej ulicy. Bardzo proszę o umieszczanie odpadów w tym pojemniku. Odpady zebrane selektywnie w workach, proszę ustawiać przy pojemniku zgodnie z harmonogramem odbioru.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Kierownik WGOKiE

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w związku ze świętem 1 Maja: odpady piątkowe wywożone będą w czwartek