Harmonogram wywozu odpadów SELEKTYWNYCH
w okresie od 01.02.2020 do 30.04.2020

Odpady te będą odbierane według poniżej zamieszczonych harmonogramów:

Bezrzecze >> pobierz (pdf)

Buk >> pobierz (pdf)

Dobra >> pobierz (pdf)

Dołuje >> pobierz (pdf)

Grzepnica >> pobierz (pdf)

Kościno >> pobierz (pdf)

Lubieszyn >> pobierz (pdf)

Łęgi >> pobierz (pdf)

Mierzyn >> pobierz (pdf)

Płochocin >> pobierz (pdf)

Redlica >> pobierz (pdf)

Rzędziny >> pobierz (pdf)

Skarbimierzyce >> pobierz (pdf)

Sławoszewo >> pobierz (pdf)

Stolec >> pobierz (pdf)

Wąwelnica >> pobierz (pdf)

Wołczkowo >> pobierz (pdf)

Harmonogram wywozu odpadów SELEKTYWNYCH w czerwcu 2019 roku

Odpady te będą odbierane według poniżej zamieszczonych harmonogramów:

 

Miejscowości:

- Mierzyn >> pobierz

- Skarbimierzyce, Lubieszyn >> pobierz

- Dołuje, Kościno  >> pobierz

- Bezrzecze >> pobierz

- Wołczkowo >> pobierz

- Dobra >> pobierz

- Grzepnica, Płochocin, Redlica, Sławoszewo, Wąwelnica, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec >> pobierz

 

 

 Kierownik WGOKiE

Harmonogram wywozu odpadów SELEKTYWNYCH w okresie 
od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Odpady te będą odbierane według poniżej zamieszczonych harmonogramów:

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH ZE SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT (NIERUCHOMOŚCI WIELOLOKALOWE) ORAZ FIRM W KWIETNIU I MAJU 2019r. - Wszystkie frakcje, tj. papier, plastik, szkło i bio będą odbierane w każdą środę.

 

Miejscowości:

- Mierzyn >> pobierz

- Skarbimierzyce, Lubieszyn >> pobierz

- Dołuje, Kościno  >> pobierz

- Wąwelnica, Redlica  >> pobierz

- Bezrzecze >> pobierz

- Wołczkowo >> pobierz

- Dobra >> pobierz

- Grzepnica, PŁochocin, Sławoszewo >> pobierz

- Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec  >> pobierz

 

 Kierownik WGOKiE

 Harmonogram wywozu odpadów SELEKTYWNYCH w okresie
od 1 stycznia 2018 r. do 31 marzec 2019 r.

Odpady te będą odbierane według poniżej zamieszczonych harmonogramów

 

Miejscowości:

- Mierzyn >> pobierz

- Skarbimierzyce >> pobierz

- Dołuje >> pobierz

- Kościno >> pobierz

- Lubieszyn >> pobierz

- Wąwelnica >> pobierz

- Redlica >> pobierz

- Bezrzecze >> pobierz

- Wołczkowo >> pobierz

- Dobra >> pobierz

- Grzepnica >> pobierz

- Płochocin >> pobierz

- Sławoszewo >> pobierz

- Buk >> pobierz

- Łęgi >> pobierz

- Rzędziny >> pobierz

- Stolec >> pobierz

 

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych wspólnoty, Spółdzielnie, Firmy rok 2018 >> pobierz

 

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki na odpady komunalne, worki z odpadami zebranymi selektywnie przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
W dniu odbioru odpadów komunalnych należy wystawić worki, pojemniki przed posesję o godz. 6 rano.
Właściciel nieruchomości jest zobligowany do oznakowania nieruchomości numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu.
Pojemniki stojące za ogrodzeniem, do których nie ma dostępu lub zamknięte na klucz w tzw. „boksach śmieciowych” nie będą opróżniane.

 

Harmonogram wywozu odpadów SELEKTYWNYCH w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Odpady te będą odbierane według poniżej zamieszczonych harmonogramów

 

Sektor I - miejscowości:

- Mierzyn >> pobierz

- Skarbimierzyce >> pobierz

- Dołuje >> pobierz

- Kościno >> pobierz

- Lubieszyn >> pobierz

- Wąwelnica >> pobierz

- Redlica >> pobierz

 

Sektor II - miejscowości:

- Bezrzecze >> pobierz

- Wołczkowo >> pobierz

- Dobra >> pobierz

- Grzepnica >> pobierz

- Płochocin >> pobierz

- Sławoszewo >> pobierz

- Buk >> pobierz

- Łęgi >> pobierz

- Rzędziny >> pobierz

- Stolec >> pobierz

 

W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości wystawia pojemniki na odpady komunalne, worki z odpadami zebranymi selektywnie przed wejściem na teren nieruchomości. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany.
W dniu odbioru odpadów komunalnych należy  wystawić worki, pojemniki przed posesję o godz. 6 rano.
Właściciel nieruchomości jest zobligowany do oznakowania nieruchomości numerem porządkowym umieszczonym w widocznym miejscu.
Pojemniki stojące za ogrodzeniem, do których nie ma dostępu lub zamknięte na klucz w tzw. „boksach śmieciowych” nie będą opróżniane.