W dniu 11.08.2018 r.  na boisku sportowym w Skarbimierzycach odbył się festyn rodzinny organizowany przez GCKiB, koło LZS w Skarbimierzycach, Radę Sołecką, aktywnych mieszkańców przy gościnnym udziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje - Kościno. Festyn ten finansowany był z Budżetu Obywatelskiego.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób i dla nich przygotowane były między innymi atrakcje takie jak: dmuchany zamek, domowe ciasta, wata cukrowa, konkursy dla dzieci i dorosłych, zabawa przy muzyce i wiele innych.

Festyn ten, jest imprezą cykliczną, co roku gromadzi na zabawie mnóstwo mieszkańców, oraz zaproszonych gości.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób dzięki którym festyn ten się udał.

Karol Grochot

 

  • 1
  • 2
  • 3