Uchwała Nr XVIII/257/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę, w tym nieruchomości - POBIERZ