Uchwała Nr XIX/263/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobra na rok 2012 - POBIERZ