Przypominamy, że do dnia 28 lutego 2014 r. należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka za odbiór śmieci, jaka zostanie wyliczona w nowej deklaracji, obowiązywać będzie do 31 grudnia 2014 r.

Pobierz wzór deklaracji – plik .pdf

Deklaracje przyjmowane są w następujących jednostkach Urzędu Gminy Dobra:

  • Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
  • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra;
  • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra


UWAGA!
Aby ułatwić mieszkańcom terminowe złożenie deklaracji, w dniu 28 lutego 2014 r. będą one przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a oraz w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie, do godziny 18.00.