Wójt Gminy Dobra oraz Burmistrz Blankensee serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: „Róża – królowa kwiatów”, organizowanym w ramach projektu nr FMP-2013-190 „Polsko-niemiecki Festiwal Róż”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie gmin Dobra i Blankensee.

Prace oraz formularz zgłoszeniowy należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Róża – królowa kwiatów”,  w dniach od 12 do 28 maja, w Urzędzie Gminy Dobra w Wołczkowie, ul. Lipowa 51.

Przed złożeniem prac należy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród i prezentacja prac będą miały  miejsce podczas imprezy plenerowej „Festiwal Róż”, która odbędzie się 14 czerwca 2014 r. w Folwarku „Skarbimierz” w Skarbimierzycach.

Serdecznie zapraszamy.

Teresa Dera
Wójt Gminy Dobra

Alfons  B. Heimer
Burmistrz Blankensee