Komórki Urzędu

 Imię i nazwisko

pracownika, stanowisko

 Numer

telefonu

 Dni przyjęć

 Numer

pokoju

 

Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kasa

 

Agnieszka Nawrocka

Inspektor

91 424-19-72


pon. 8
00 - 1600

wt. 1030 - 1430

śr. czw. 730 - 1430

pt. 1030 - 1500

 

1

 Ds. podatków od osób prawnych

Wioletta Sikora

Inspektor

 91 424-19-75

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek - czwartek

73- 1500

 

 piątek

730 - 1500

  

 

2

Ds. podatków od osób fizycznych – miejscowość Dobra, Płochocin

Renata Wasiluk

Inspektor

 91 441-05-01

 Ds. księgowości

Renata Jankowska

Inspektor

 91 441-05-03

 

3

 Ds. Windykacji należności budżetowych, ds. dotacji

Renata Łuniewska

Inspektor

 91 424 19 74

 Ds. podatków

Żaneta Łopyta

Główny Specjalista

 91 424 19 71

 4

 Ds. podatków od osób fizycznych

miejscowości:

 

 

 

 

 

 

 

5

Dołuje, Kościno, Skarbimierzyce, Wołczkowo

Joanna Mecherska

Inspektor

 91 424 44 91

Mierzyn, Stolec

 

Bezrzecze, Buk

 

Mierzyn,Lubieszyn, Łęgi, Rzędziny, Wąwelnica, Redlica

Karolina Łęcka

Inspektor

Dorota Gierszewska

Inspektor

Ewa Dąbkowska

Inspektor

 

 

 91 311 33 19

Ds. podatków – księgowanie wpłat, zaświadczenia

Stefania Mikuła

Inspektor

 91 424 44 91

 Informatyk

Łukasz Dziuban

Informatyk

 91 311 34 18

 

6

Ds. podatków - podatek od środków transportowych, ubezpieczenia OC rolników

Małgorzata Pawłowicz

Inspektor

91 311 33 21

 

 

 

7

Ds. wieczystego użytkowania
i opłaty adiacenckiej

Alina Ziental

Inspektor

91 424 44 92

Ds. Podatków - egzekucja zobowiązań pieniężnych

Jolanta Fuerst

Inspektor

91 311 33 21

Sekretariat  Wójta  Gminy 

Mirela Adrianek

Inspektor

Kamila Wójcik

Sekretarka

91 311 30 48

8

Ds. Kadr

Tamara Gębuś

Inspektor

91 424 44 93

10

Ds. płac

Marzena Ciszewska

Inspektor

91 3113177

10

Ds. Obsługi Rady Gminy

Ewelina Ziółko

Inspektor

91 424 19 57

11

Ds. kancelaryjnych

Kinga Kowalewska

Pomoc administracyjna

91 441-05-00

11

Skarbnik Gminy

Jolanta Jankowska

91 424 19 77

12

Sekretarz Gminy

Rozalia Adamska

91 311 34 17

13

Ds. Księgowości

Bożena Łukasiewicz

Inspektor

91 424 19 78

 

14

 

Marta Jankowska

Inspektor

14

Justyna Lesiak

Inspektor

91 441-05-02

15

Katarzyna Borowska

Specjalista

15

Izabela Rawicka

Inspektor

91 311-34-18

6

Fax

 

91 424 15 45

 

 

 

Urząd Gminy Dobra,  

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

 ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -16.30, wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30 piątek 7.30 - 15.00 (wtorek i piątek wyłączone
z obsługi interesantów)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Referatu

warunki zabudowy, lokalizacja celu publicznego

 

Zofia Wajda

Kierownik Referatu

 91 424 19 76  

poniedziałek  800 – 1630

środa, czwartek 730 – 1530

 Sekretariat

Anna Dunaj-Komarzyńska

Specjalista

91 424 19 76  

poniedziałek 800 - 1630 

wtorek - czwartek 73- 1500 

 piątek 73- 1500

Ds. warunków zabudowy

budownictwo mieszkaniowe

Beata Kowalewska

Inspektor

91 422 56 07

 

poniedziałek 800 - 1630 

środa - czwartek 73- 1500 

  

Małgorzata Graboń

Inspektor

91 422 56 07

Ds. Planowania i zagospodarowania przestrzennego -  numeracja porządkowa, nazwy ulic

Magdalena Kurowska-Owsianik

Inspektor

91 422 56 00

Angelika Śliwińska

Specjalista

91 422 56 00

 

Urząd Gminy  Dobra

Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Wydziału

Tomasz Kakowski

91 311 32 36

 

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek - czwartek

730 - 1500

 

piątek

730 - 1500

2

Sekretariat

Agnieszka Wasilewska vel Trzaskowska

Sekretarka

91 311 32 36

 

Zastępca Kierownika

Dagmara Wyszyńska

91 311 36 92

6

Ds. Inwestycji

Franciszek Grzeszczak

Główny Specjalista

91 422 57 36

3

Joanna Wadas-Spyra

Inspektor

91 441-24-31

Przemysław Ulas

Inspektor

91 441-24-31

Artur Czarnobrywy

Specjalista

91 441-24-32

Ds. Melioracji

Dominik Krzemiński

Główny Specjalista

91 422 57 33

4

Ds. zaburzenia stosunków wodnych

Agata Bystrzak

Inspektor

91 441-24-33

4

Ds. Gospodarki gruntami: dzierżawa, sprzedaż gruntów, rozgraniczenia

Wioletta Czarnota

Inspektor

91 424 19 73

pon. 800 – 1630

śr. czw. 730 - 1530

7

Ds. Warunków technicznych:

woda - kanalizacja

Małgorzata Kuryło

Inspektor

91 422 36 07

pon. 800 – 1630

śr. czw. 730 - 1530

5

Ewelina Węgierek-Pawłowska

Inspektor

91 422 36 00

Ds. Gospodarki komunalnej - drogi

Karolina Zacharska

Inspektor

91 311 33 81

pon. 800 – 1630

śr. czw. 730 - 1530

8

Łukasz Klimczak

Inspektor

91 441-24-30

8

Piotr Turczynowski

Inspektor

91 311 33 82

8

Ds. Zamówień publicznych

Liliana Toczek

Inspektor

91 422 39 22

poniedziałek

800 - 1630

wtorek - czwartek

730 - 1530

 piątek

730 - 1500

8a

Aneta Abramowska

Inspektor

91 422 39 22

8a

Fax

 

91 422 39 20

 

 

 

Urząd Gminy Dobra

Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska,  Wołczkowo, 72-003 Dobra, ul. Lipowa 51

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Wydziału

Małgorzata Chmielewska

91 311 22 81

poniedziałek

800 - 1630

wtorek - czwartek

730 - 1530

środa, czwartek piątek

730 - 1500

7

Sekretariat

Natalia
Graf-Klimczak

Pomoc Administracyjna

91 311 22 81

 

Ds. Dowodów osobistych

Janina Kujawa

Inspektor

91 311 23 00

1

Ds. Ewidencji ludności

Maria Komajda-Kosińska

Inspektor

91 311 38 03

1

Ds. Działalności Gospodarczej

Ewa Szewczuk

Inspektor

91 439 65 07

pon. 800 – 1630

wt. - czw.  730 – 1530

pt 730 - 1500

2

Ds. Karta Dużej Rodziny,
Szczecińska Karta Rodzinna

Agnieszka Łączna-Jaworek

Inspektor

91 441 05 40

pon. 800 – 1630

wt. - czw.  730 – 1530

2

Ds. Ochrony środowiska

wycinka drzew, cmentarze

Przemysław Szymański

Główny Specjalista

91 311 23 06

2

Ds. Ochrony środowiska - decyzje środowiskowe, azbest

Magdalena Majerczyk-Nowak

Główny Specjalista

91 311 38 40

4

Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy z UE, zabytki

Izabela Dryjańska

Główny Specjalista

91 441 05 41

poniedziałek

800 - 1630

wtorek - czwartek

730 - 1530

 piątek

730 - 1500

 

3

Koordynator gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Anna Komajda-Pryczek

Specjalista

91 311 36 18

3

FAX

 

91 311 22 81

 

 

 

Urząd Gminy Dobra
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 39b
Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Wydziału

Anna Budzyńska

91 311 34 87

poniedziałek

800 - 1630

 

wtorek - czwartek

730 - 1530

 

piątek

730 - 1500

3

Sekretariat - Kasa

Anna Lewandowska

Inspektor

91 311 34 87

5

Ds. Egzekucji opłat

Wioletta Górka 

Referent

91 421 44 43

2

Ds. Gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Lewandowska

Inspektor

91 421 44 43

Ds. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przyjmowanie deklaracji)

Natalia Wierzbicka

Specjalista

Adela Pietryszak

Inspektor

Alicja Godlewska-Gronek

Pomoc Administracyjna

 91 421 45 85

 

 

91 311 23 07

 

 

 1

Ds. Księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Monika Szczuko

Specjalista

91 311 34 16

4

Sonia Badowska

Specjalista

91-424-44-90

 

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie
 ul. Lipowa 51 Wołczkowo, 72-003 Dobra
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 22.00
sobota 7.00 - 15.00
​​​​​​​Sekretariat: poniedziałek - piątek  7.00 - 15.00
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komendant Straży Gminnej

Andrzej Budzyński

91 311 52 56

poniedziałek – piątek

700 - 1500

Sekretariat

 

91 311 52 56

w soboty oraz po godzinie 1500:
501 701 076

FAX

 

91 431 40 28

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
 ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra

 

Zarządzanie Kryzysowe  

Grzegorz Pieszko

Główny Specjalista do Spraw Zarządzania Kryzysowego, któremu powierzono obowiązki Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dobra 

 91 312 06 03

508 222 219

 

środa – piątek

700 - 1500

 

 

 Obrona Cywilna

Andrzej Wajda

Główny specjalista ds. Obronnych

91 312 06 03

poniedziałek

730 - 1430

wtorek  730 – 1430

środa 700 – 1400

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, 72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek 8.00 - 15.00, środa - piątek 7.00 - 15.00

 

Kierownik OPS

Krystyna Ryszkiewicz

91 424 19 79

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek piątek

700 - 1500

Pracownicy socjalni

Monika Kalinowska

Magdalena Lipińska

Katarzyna Kamińska

Elżbieta Wiśniewska

91 311 33 93

Świadczenia rodzinne,

 

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Fundusz Alimentacyjny

Ewa Pałczyńska 
Główny Specjalista - Kierownik Zespołu

 

Joanna Suproniuk
Pracownik I stopnia wykonujący prace w ramach robót publicznych

 

Marzena Jemielity
Inspektor

 

Sylwia Wójtowicz
Inspektor

 

Magdalena Markunowicz
Inspektor

91 311 38 10

poniedziałek

800 - 1700

 

wtorek

800 - 1500

 

środa, czwartek

700 - 1500

FAX

 

91 424 19 79

 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Kierownik

Joanna Hrabska

91 311 37 38

 

 

Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Dobrej

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - niedziela 8.00 - 16.00 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor

Katarzyna Hermanowicz

 

508 222 247

 

poniedziałek - niedziela

800 - 1600

Główna Księgowa

 Irena Łozynek

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii

 Armand Oczkowicz

 

508 222 247

 

Lekarz Weterynarii

Agata Miklewicz

508 222 247

Lekarz Weterynarii

 Anita Pawlak

 

508 222 247

 

Specjalista ds. adopcji i kadr

Ewa Sekrecka

 

508 222 247

 

Referent ds. adopcji i księgowości

Joanna Woronowicz

 

508 222 247

 

 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek

ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Zofia Hrynkiewicz

91 424 19 80