Uchwała Nr XXX/406/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2021 >> pobierz (pdf)