Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Żubrzej i Daniela w Dołujach.

Zakres prac będzie obejmował budowę chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Żubrzej i Daniela, budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi oraz przebudowę odcinków dróg (rejon skrzyżowania) ulic Żubrzej i Daniela.

Wykonawca prac: PUIB ELjOT Jacek Luterek, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 9/1, 71-332 Szczecin.

Wartość prac: 1 521 632,79 zł.

Termin zakończenia prac: 15.09.2017 r.

Plac budowy przekazano: 20.06.2016 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • DSCN6556
 • DSCN6567
 • DSCN6571
 • DSCN6585
 • DSCN6586
 • DSCN6593

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 • DSCN7904
 • DSCN7908
 • DSCN7909
 • DSCN7945
 • DSCN8147
 • DSCN8150
 • DSCN9084
 • DSCN9087
 • DSCN9091
 • DSCN9216

Ze względu na konieczność wymiany rur wodociągowych cementowo - azbestowych ul. Żubrzej i Daniela prace zostały wstrzymane do czasu wykonania uzgodnienia, uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i wymiany rur. Termin zakończenia prac został przedłużony do końca 2017r.

 • DSCN0948
 • DSCN0949
 • DSCN1129

 

Ze względu na brak możliwości z przyczyn technologicznych prowadzenia prac przy wymianie rur sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej prace na okres zimowy zostały wstrzymane. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.06.2018r.

Rok 2018

 • DSCN2431
 • DSCN2483
 • DSCN2485
 • DSCN2871
 • DSCN2872
 • DSCN3311
 • DSCN3565

 

Na odcinku ul. Daniela została ułożona pierwsza warstwa masy asfaltowej. Na tym odcinku będą wykonywane teraz prace związane z wykończeniem chodników i zjazdów oraz porządkowe. Prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i chodnika będą realizowane na ul. Żubrzej do skrzyżowania z ul. Lisią. Ułożenie ostatniej warstwy masy asfaltowej uzależnione jest od wykonania prac na ul. Żubrzej (przy braku problemów związanych z robotami, np. kolizji z infrastrukturą techniczna znajdującą się w tym terenie) i przewidywane jest na koniec miesiąca czerwca.

 • DSCN4194
 • DSCN4195
 • ul.-Daniela--grna-podbud.-2018.05.23-1
 • ul.-Daniela--grna-podbud.-2018.05.23-2

 

Ze względu na przedłużenie (z przyczyn technologicznych) terminu wykonania prac związanych z wymianą rur azbestowych sieci wodociągowej (prace muszą być wykonane przed pracami związanymi z budową chodnika i odtworzeniem jezdni) termin zakończenia prac związanych z budową chodnika, kanalizacji deszczowej i odtworzenia jezdni został ustalony na dzień 31.07.2018r.

 

Przystąpiono do odbioru prac na powyższym zadaniu.

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 • P1050076
 • P1050079
 • P1050080