Kolejne zajęcia Garden Fitness organizowane w ramach projektu FMP-0135-18 „Ogrody Sztuki Elizabeth”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A  Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska, ponownie zostały zorganizowane w Dobrej, w ogrodzie Państwa Jolanty i Waldemara Jankowskich. Po rozgrzewce uczestniczki, pod okiem instruktorki Pauliny Ziółko, wykonywały ćwiczenia na matach z obciążeniem. Na zakończenie zajęć odbyło się spotkanie z animatorem programu „Społecznik” Panem Marcinem Słupińskim.

 

 • 1137000100
 • 1137000101
 • 1137000102
 • 1137000103
 • 1137000104
 • 1137000105
 • 1137000106
 • 1137000107
 • 1137000108
 • 1137000109
 • 1137000120
 • 1137000121
 • 1137000122
 • 1137000123

Również 28 kwietnia b.r. odbywały się warsztaty „Instalacje ogrodowe”. Zajęcia w swoim prywatnym ogrodzie w Dobrej poprowadzili Państwo Magdalena Pulwer i Ireneusz Kaca. W czasie spotkania uczestnicy wykonali cementowe donice oraz obeliski pod róże i pnącza. Również z grupą warsztatową spotkał się Pan Marcin Słupiński, który zachęcał do składania projektów w ramach programu „Społecznik”.

 

 • 1137000110
 • 1137000111
 • 1137000112
 • 1137000113
 • 1137000114
 • 1137000115
 • 1137000116
 • 1137000117
 • 1137000118
 • 1137000119
 • 1137000124
 • 1137000125

 

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom sobotnich spotkań za udostępnienie swoich ogrodów dla potrzeb realizacji projektu.

I. Dryjańska

Koordynator projektu