Miło mi poinformować, iż Przedsiębiorstwo Budowlane „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy Wykonawca inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobrej” w dniu 30 kwietnia 2018 r. złożyło zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zgłosiło gotowość do dokonania odbioru końcowego. Zatem Gmina Dobra wyznaczyła termin i przystępować będzie do odbioru końcowego robót budowalnych.

Kolejnym krokiem będzie odbiór obiektu budowlanego dokonany przez Państwową Straż Pożarną w Policach oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w Policach, zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Stosowne zawiadomienia zostały już przekazane właściwym służbom.

Następnie po uzyskaniu przez Gminę Dobra decyzji o niezgłoszeniu sprzeciwu lub uwag przez służby, zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i jej uprawomocnieniu, dopiero będzie można korzystać z nowego obiektu szkoły.

W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca dostarczył również meble i podstawowe wyposażenie. Przed nami jeszcze dostawy sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Wartość robót budowlanych wyniosła 12 693 404,23 zł brutto. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Dobra.

Jednocześnie informuję, iż uroczyste otwarcie szkoły planowane jest wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 w dniu 03 września 2018 r.

 

 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej

 

  • IMG_3254
  • IMG_3255
  • IMG_3256
  • IMG_3261
  • IMG_3262
  • IMG_3263