Miło mi poinformować, iż w dniu 14 maja 2018 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobrej” przez Gminę Dobra.

Gmina Dobra uzyskała już także decyzje o niezgłoszeniu sprzeciwu lub uwag przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Niebawem zostanie również złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy. Dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i jej uprawomocnieniu będzie można korzystać z nowych obiektów szkoły.

Umowa o roboty budowlane zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „E-BUD” Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy obejmowała również dostawę mebli i podstawowego wyposażenia. W chwili obecnej przystępować będziemy do wszczęcia procedur na dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Dla przypomnienia dodam, iż wartość robót budowlanych wyniosła 12 693 404,23 zł brutto. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Dobra.

Uroczyste otwarcie szkoły planowane jest wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 w dniu 03 września 2018 r., na które serdecznie zapraszamy.

 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej

 

 • IMG_3265
 • IMG_3266
 • IMG_3268
 • IMG_3269
 • IMG_3270
 • IMG_3274
 • IMG_3276
 • IMG_3278
 • IMG_3280
 • IMG_3282
 • IMG_3284
 • IMG_3286
 • IMG_3288
 • IMG_3290
 • IMG_3291