Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika od m. Grzepnica do m. Dobra w ramach zadania :" Budowa chodnika Grzepnica - Dobra" wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót ).

Wykonawca: VIA Projekt Łukasz Szawaryński

Kwota: 45 050,00 zł

Termin wykonania umowy : 15 listopada 2018 r.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2019.

Bezpośredni lik do inwestycji tutaj.