Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na odcinku Kwitnący Sad – Słoneczny Sad w m. Dołuje, gm. Dobra w ramach zadania inwestycyjnego : „ Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad – Słoneczny Sad w Dołujach” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót ).

Wykonawca: Konsorcjum firm:

- Usługi Projektowe i Nadzór, Lucyna Kaczyńska – lider konsorcjum

  1. Zabużańska 53 a, 71-051 Szczecin NIP : 8521138484

- Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz, - partner konsorcjum

  1. Polskich Marynarzy 92/9, 71-050 Szczecin

Kwota: 17 343,00 zł

Termin wykonania umowy: 31 października 2018 r.

 

Więcej informacji w zakładce Inwestycje 2019.

Bezpośredni link do artykułu tutaj.