"Budowa chodnika w Rzędzinach"

 

Informacja z dnia 13.07.2018 r.

W celu realizacji zadania wyznaczono spotkanie z Sołtysem wsi Rzędziny oraz Radą Sołecką, na którym będą omawiane możliwości wybudowania chodnika.

 

Informacja z dnia 02.08.2018 r.

W dniu 31 lipca 2018 roku w klubie w Rzędzinach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dobra z Sołtysem i członkami Rady Sołeckiej w celu omówienia możliwości wybudowania chodnika w m. Rzędziny.
Obecni na zebraniu wspólnie wybrali dwa miejsca, gdzie wybudowanie chodnika byłoby wskazane. Gmina przeprowadzi postępowanie w celu wybrania wykonawcy, który opracuje projekt techniczny dla inwestycji. Po przygotowaniu materiałów koncepcyjnych, Gmina zorganizuje kolejne spotkanie w celu omówienia dalszych prac.

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2018-2019.

Kolejne informacje w zakładce Inwestycje 2019.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.