W dniu 4 stycznia 2019r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu jest firma Artex Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. W ramach inwestycji i zawartej umowy partycypacyjnej zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy fi 0,20 m o łącznej długości ok. 599 mb.

Termin wykonania inwestycji do 5 kwietnia 2019r.

Wartość robót: 242.556 zł.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • 20190104_103419
 • 20190104_103421

 

W dniu 20.03.2019r. dokonano odbioru prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21, 3/23, 4/23 obręb Mierzyn 1. W ramach inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej rurociąg PVC SN8 o średnicy 200 mmm i długości 598,88 mb z 14 studzienkami kanalizacyjnymi betonowymi d=1200 mm. Wykonawcą zadania było PPH "Artex" Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Wartość inwestycji: 247.556 zł.

 • 20190117_093907
 • 20190117_094415
 • 20190117_094704
 • 20190117_094708
 • 20190129_092028
 • 20190129_092032
 • 20190129_092037
 • 20190129_092045
 • 20190129_092121
 • 20190325_120529
 • 20190325_120536