Od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r., w gminach Dobra i Blankensee, odbywały się zajęcia w ramach projektu FMP-0135-18 „Ogrody Sztuki Elizabeth”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

W ramach projektu zrealizowano zajęcia Garden Fitness oraz 12 sześciogodzinnych warsztatów z zakresu: „dzika kuchnia”, „biżuteria ogrodowa”, „instalacje ogrodowe”, „DIY ogrodowe” i „kompozycje ogrodowe”.

Warsztaty zostały poprzedzone wykładem Pani Małgorzaty Hass-Nogal, znakomitej architekt krajobrazu specjalizującej się w ogrodach historycznych.

Uczestnicy wzięli też udział w dwóch wycieczkach po ogrodach Gmin Dobra i Blankensee.

Na zakończenie projektu został wydany album „Ogrody Gmin Dobra i Blankensee” 

Wydanie albumu zostało poprzedzone konkursem na najpiękniejsze ogrody, w którym zwycięzcami zostali:

1) Jolanta Wierzbicka (Dobra),

2) Joanna Mirowska (Dobra),

3) Heinz Schenkowitz (Blankensee),

4) Mirosława Klinger (Bezrzecze),

5) Gizela Krüger (Blankensee),

6) Irena Szymczak (Dobra).

Wszystkie zajęcia zostały zorganizowane w prywatnych ogrodach mieszkańców gmin Dobra i Blankensee.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, wykładowcom i instruktorom oraz mieszkańcom, którzy udostępnili swoje ogrody dla potrzeb realizacji warsztatów, zajęć Garden Fitness, wycieczek, konkursów oraz albumu.

 

Izabela Dryjańska