W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn" wykonano koncepcję budowy kanalizacji w poszczególnych wariantach.

Wykonawca dokumentacji: INBUD s.c.

Koszt: 1845 zł brutto

 

Informacja z dnia 03.09.2019 r.

Zmieniono nazwę zadania na Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą rozszerzając planowaną inwestycję o wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni docelowej.

 

Informacja z dnia 10.09.2019 r.

Obecnie trwa analiza wariantów wykonania projektu sieci oraz rozmowy z właścicielami w sprawie przejścia przez tereny prywatne.