W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn" wykonano koncepcję budowy kanalizacji w poszczególnych wariantach.

Wykonawca dokumentacji: INBUD s.c.

Koszt: 1845 zł brutto