W dniu 15.05.2019r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji zadnia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dz. 68/5 ul. Nasienna Mierzyn". W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa obejmująca sięgacz ul. Nasiennej od posesji nr 33.

Wykonawca: EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym

Termin realizacji: do 28 czerwca 2019 r.

Koszt: 152 326,74 zł brutto

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4