W dniu 15.05.2019r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji zadnia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dz. 68/5 ul. Nasienna Mierzyn". W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa obejmująca sięgacz ul. Nasiennej od posesji nr 33.

Wykonawca: EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym

Termin realizacji: do 28 czerwca 2019 r.

Koszt: 152 326,74 zł brutto

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 • Zdjcie0055
 • Zdjcie0057
 • Zdjcie0062

 

W związku z kolizją kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym przedłużono termin wykonania robót do 12 lipca 2019 r.

 

Wykonano roboty zgodnie z projektem oraz umową. Teren został uporządkowany i przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8