W dniu 20 maja 2019r. został przekazany plac budowy pod inwestycje: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu

Wykonawca: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp z o.o.

Termin wykonania: 17-06-2019r.

Wartość robót brutto: 13732,35 zł

 

W dniu 18 czerwca 2019r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/270 (ulica Kminkowa) w Bezrzeczu.

W ramach zadania wybudowano:

- sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 o długości 9,75 mb,

- studnia rewizyjna betonowa Ø 1000-1 kpl


Poniżej prezentujemy zdjęcia po zakończonej inwestycji

  • IMG_20190618_090239
  • IMG_20190618_090252