Gmina Dobra zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą Modernizacja pompowni przy ulicy Kamiennej w Mierzynie o wartości 63.960,00 zł. Dostawcą nowego sprzętu była firma Hydro Marko Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Jarocinie która przeprowadziła również rozruch technologiczny w miejscu posadowienia obiektu tj. przy ulicy Kamiennej w m. Mierzyn.

 

  • 20190515_140446
  • 20190515_140512
  • 20190515_140524