Informuję, że zgodnie z przyjętym uchwałą nr III/42/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra Przedsiębiorstwo Poldek-Polikowscy Sp.j będzie wydawało warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra oraz uzgadniało przedłożoną przez inwestora dokumentacje techniczną.

Od dnia 1 lipca 2019r. to nie gmina, a Przedsiębiorstwo Poldek Polikowscy sp. j. będzie przyjmowało wnioski, a w następstwie wydawało warunki techniczne oraz uzgadniało dokumentację techniczną. Wnioski można otrzymać w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Graniczna 39B, 72-003 Dobra lub pobrać ze strony internetowej poldek.com.pl

Od dnia 1 lipca 2019r. wnioski o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację techniczną do uzgodnienia należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Poldek Polikowscy sp. j. w Dobrej przy ul. Granicznej 39B, 72-003 Dobra  w dni pracujące w godzinach 7.30-15.30. 

Telefon kontaktowy: 91 333 12 12

link do strony: https://www.poldek.com.pl/pages/warunki-techniczne

Kierownik WKI