Informuję, że usługę prowadzenia całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt na terenie gminy Dobra wykonuje firma LUPAR Ryszard Czeraszkiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Michałowskiego 2c. Wszelkie sprawy związane z dziką zwierzyną znajdującą się na terenie gminy należy zgłaszać:

- w godzinach pracy urzędu: do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra – tel. 91 311 23 06, 91 311 22 81;

- w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy urzędu: do Komisariatu Policji w Mierzynie (tel. 91 821 73 11), Straży Gminnej w Dobrej (tel. 91 311 52 56, 501 701 076) lub bezpośrednio do firmy LUPAR (tel. 603 881 398).

Usługa odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu dróg gminnych w gminie Dobra wykonywana jest przez firmę ADIUVANS Diana Steczyńska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 48.

Zgłoszenia w sprawie padłych zwierząt znajdujących się w pasach dróg gminnych należy zgłaszać:

- w godzinach pracy urzędu: do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra – tel. 91 311 23 06, 91 311 22 81;

- w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy urzędu: do Komisariatu Policji w Mierzynie (tel. 91 821 73 11), Straży Gminnej w Dobrej (tel. 91 311 52 56, 501 701 076).

Jednocześnie pragnę poinformować, że odławianie i przewożenie dzikich zwierząt, w związku z przypadkami Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce, zostało zabronione. W poprzednich latach odławiane z terenu gminy Dobra dziki przewożone były do OHZ Manowo. W związku z przepisami m.in. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" nie jest możliwe przewożenie świń i dzików poza teren powiatu, a także dokarmianie wskazanej zwierzyny. W powyższej sprawie pracownicy urzędu gminy są w stałym kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie.

Wójt

Teresa Dera

Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej szczególną opieką otacza wszystkie osoby, które nie potrafią zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa socjalnego.

Przy współpracy ze Strażą Gminną monitorujemy teren gminy Dobra w poszukiwaniu miejsc pobytu osób bezdomnych narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby bezdomne przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych; pustostany, nieogrzewane przyczepy kempingowe, kontenery na śmieci nie dające pełnego zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia podejmujemy natychmiastowe działania interwencyjne w stosunku do tych osób, informując o możliwości skorzystania z miejsca w Schronisku dla osób bezdomnych Stowarzyszenia „Feniks”, mieszczącym się przy ul. Fabrycznej 21 a w Policach.

 

Źródło: IMGW-PIB

Źródło: IMGW-BIP