Nazwa zadania: Bezrzecze ul. Drozdowa dz. Nr 7/5 konserwacja rowu

Koszt: 4 189,78 zł

Nazwa zadania: Stobnica w Mierzynie obkoszenie skarp cieku

Koszt: 5472,32 zł

Nazwa zadania: Wykonanie obejścia uszkodzonego drenażu ul. Siewna-Liliowa

Koszt: 29 955,94 zł

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Lubieszyńskiej 42 obręb Mierzyn

Koszt: 1 687,50 zł

Długość: 230 metrów

 • 20190429_074223
 • 20190429_081831

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracyjnych dz. nr 97 i 100 obręb Łęgi

Koszt: 5 628,79 zł

Długość: 730 metrów

 • 20190427_133405
 • 20190507_085211

Nazwa zadania: Dobra ul. Paproci konserwacja rowu melioracyjnego

Koszt: 3 984,92 zł

 

Nazwa zadania: Wołczkowo ul. Leśna usunięcie zatoru

Koszt: 285,45 zł

 • 20190412_093531

Nazwa zadania: Buk ul. Sportowa, ścieżka rowerowa

Koszt: 9 435,50 zł

Długość: 1360 metrów

 • 20190416_084123
 • 20190416_084126
 • 20190416_084411

Nazwa zadania: Dobra konserwacja rowów melioracyjnych przy ul. Sportowej

Koszt: 6 278,67 zł

Długość: 699 metrów

 • 20190326_113449
 • 20190326_113526
 • 20190326_113808

Nazwa zadania: Bezrzecze ul. Jaspisowa usunięcie awarii drenażu

Koszt: 3 961,45 zł

Długość: 55 metrów

Nazwa zadania: Dobra dz. nr 224/2 (ul. Nagietkowa) usunięcie zatorów z koryta rowu

Koszt: 277,43 zł

Nazwa zadania: Wołczkowo ul. Ogrodowa czyszczenie drenażu

Koszt: 3 688,57 zł

Długość: 135 metrów metrów

 • 20190311_142141
 • 20190322_151700