Nazwa zadania: "Wykonanie regulacji rowu przydrożnego wraz z umocnieniem jego korony w ciągu ul. Korzennej" w Bezrzeczu

Wykonawca: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Koszt: 29 889,00 zł

Długość: 51 m

 • 20190925_103113
 • 20190925_103131
 • 20190925_103138

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracyjnych ul. Tytusa-Wiejska-Łukasińskiego, Mierzyn

Koszt: 7004,20 zł

Długość: 850 m

 

 • 20190903_121835
 • 20190903_122121
 • 20190903_123112

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego - ul. Zimowa-cmentarz-Struga Wołczkowska, Wołczkowo
Koszt: 23 171,76 zł
Prace wykonano na odcinku 3 329 m

 • 20190805_151510
 • 20190820_124500
 • 20190827_122539
 • 20190827_122757

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego ul. Brzozowa w Mierzynie  ( 50 m ) 
Koszt: 674,96 zł

 

 • 20190903_120759
 • 20190903_120830

Nazwa zadania: konserwacja rowu melioracyjnego ul. Leśna do ul. Pogodnej ( dz. nr 198) w Wołczkowie
Koszt: 3430,41 zł
Prace wykonano na odcinku 400 m.

 

 • 20190911_121325
 • 20190911_121528
 • 20190911_121632

 

Nazwa zadania: Awaryjne udrożnienie rurociągu drenarskiego ul. Tytusa w Mierzynie  ( 90 m )
Koszt: 960,34 zł

Nazwa zadania: Bezrzecze ul. Drozdowa dz. Nr 7/5 konserwacja rowu

Koszt: 4 189,78 zł

Nazwa zadania: Stobnica w Mierzynie obkoszenie skarp cieku

Koszt: 5472,32 zł

Nazwa zadania: Wykonanie obejścia uszkodzonego drenażu ul. Siewna-Liliowa

Koszt: 29 955,94 zł

Nazwa zadania: Konserwacja rowu melioracyjnego przy ul. Lubieszyńskiej 42 obręb Mierzyn

Koszt: 1 687,50 zł

Długość: 230 metrów

 • 20190429_074223
 • 20190429_081831

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracyjnych dz. nr 97 i 100 obręb Łęgi

Koszt: 5 628,79 zł

Długość: 730 metrów

 • 20190427_133405
 • 20190507_085211

Nazwa zadania: Dobra ul. Paproci konserwacja rowu melioracyjnego

Koszt: 3 984,92 zł