Informujemy, że z dniem 23.04.2019 r. w związku z remontem ul. Szkolnej w Bezrzeczu. nastąpią zmiany w kursowaniu linii nr 122.

 1. Autobusy linii nr 122 kursować będą na jednokierunkowej trasie okrężnej Kościno – Dołuje  – ul. Folwarczna – Redlica – Wąwelnica –  Dołuje – Kościno według specjalnego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością. Wybrane kursy w dni powszednie wykonywane będą z dłuższym postojem na przystanku „Wąwelnica” (max 13 minut).
  Przystanek „Dołuje” w kierunku Redlicy zlokalizowany będzie w ciągu drogi krajowej nr 10 (przystanek wspólny z linią 108 w kierunku Gumieniec). Dotychczasowy przystanek zlokalizowany w ciągu ul. Daniela (nr 96632) nie będzie obsługiwany przez linię 122.
 1. Na trasie Stolec – Bezrzecze Koralowa uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 822, kursująca wyłącznie w dni powszednie w okresie nauki w szkołach. Linia realizować będzie dotychczasowe kursy szkolne linii 122.
 2. Na czas obowiązywania zmian przystanek „Bezrzecze Wilanowska” (nr 99711, 99712) zlokalizowany przy ul. Szkolnej w Bezrzeczu będzie wyłączony z obsługi.

Z nowym rozkładem jazdy linii 122 oraz linii zastępczej 822 można zapoznać się poniżej.

Link rozkład 122

Link rozkład 822

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Od 1 lutego 2019 r. do Sławoszewa można już dojechać komunikacją autobusową. Linia 121 Głębokie-Grzepnica została wydłużona do miejscowości Sławoszewo. Było to możliwe dzięki wykonaniu utwardzenia drogi - ul. Opalowej, po której zawracają pojazdy komunikacji miejskiej, wybudowaniu przystanku dla pasażerów oraz wprowadzeniu zmian w rozkładzie jazdy linii nr 121. Dla władz Gminy Dobra uruchomienie tego połączenia było niezmiernie ważne, ponieważ mieszkańcy Sławoszewa jako jedyni nie mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Od kilku lat Wójt Gminy czyniła starania aby pozyskać teren po zatokę autobusową, co niestety nie doszło do skutku, dlatego też skorzystano z innej możliwości - utwardzono i  wykorzystano do celu zawracania ul. Opalową, po uzgodnieniu z mieszkańcami.

Wspólnie z Sołtysem Sołectwa Grzepnica A. Królem sprawdziliśmy jak pierwszego dnia działa to połączenie autobusowe. Bus przyjechał punktualnie i czekał na pasażerów. Co prawda na przystanku nie zastaliśmy pasażerów ale wiemy od kierowcy, że już korzystali z wcześniejszych połączeń. Wydłużona linia nr 121 ułatwi komunikację mieszkańcom Sławoszewa, którzy od lat czekali na taką możliwość. Wspólnie z mieszkańcami cieszymy się z nowego połączenia w ramach komunikacji miejskiej funkcjonującej na terenie naszej Gminy. 

Uprzejmie informuję, iż po wieloletnich staraniach dotyczących zapewnienia możliwości zawracania pojazdów komunikacji miejskiej jak również realizując oczekiwania i potrzeby mieszkańców Sławoszewa z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpi uruchomienie linii autobusowej w miejscowości Sławoszewo. Do chwili obecnej Sławoszewo jako jedyna miejscowość na terenie Gminy Dobra pozostawało bez komunikacji autobusowej.

Pod koniec 2018 r. w ciągu ul. Złotej przy skrzyżowaniu z ul. Opalową powstał przystanek autobusowy, który rozpocznie funkcjonowanie z dniem 01.02.2019 r.

W związku z powyższym nastąpi zmiana trasy linii nr 121. Kursy wykonywane będą na wydłużonej trasie Głębokie – Sławoszewo, przy czym w dni powszednie w godzinach szczytu wybrane kursy wykonywane będą na dotychczasowej trasie Głębokie - Grzepnica. Kursy we wszystkie dni tygodnia zostaną obsłużone taborem mikro niskopodłogowym z wyjątkiem wybranych kursów w godzinach szczytu na dotychczasowej trasie Głębokie - Grzepnica, gdzie nastąpi obsługa taborem MAXI.

Z rozkładami jazdy dla linii nr 121 obowiązującymi od dnia 01.02.2019 r. mieszkańcy mogą zapoznać się na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie pod adresem:

https://www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozklady-jazdy,linia,90

 Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera 

Posiadacze Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA) lub Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) muszą zgłosić się do jednego z punktów personalizacji kart (np. Brama Portowa - ul. Wyszyńskiego 1, siedziba ZDiTM - ul. Klonowica 5, C.H. Turzyn - ul. Bohaterów Warszawy 40, pętla Kołłątaja - ul. Barbary 1), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Koszty uprawnień przyznanych uczniom z terenu naszej gminy w całości pokrywać będzie Gmina Dobra.

Przypominamy, że brak karty SKA lub SKR z nadanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów (sama legitymacja szkolna nie upoważnia do darmowych przejazdów).

W dniu 27 września 2018r. w Szczecinie, Wójt Gminy Dobra - Pani Teresa Dera i Prezydent Miasta Szczecin - Pan Piotr Krzystek podpisali porozumienie w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom zamieszkałym na terenie gminy Dobra. W związku z powyższym od dnia 1 października 2018r. uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna).

 • DSC_0008
 • DSC_0018
 • DSC_0023

Następnie w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Wójt Gminy Dobra Teresa Dera wraz ze Skarbnikiem Panią Jolantą Jankowską podpisały umowę z Panem Radosławem Tumielewiczem - dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie zasad i sposobu rozliczeń za umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z uprawień do bezpłatnych przejazdów oferowanych przez ZDiTM w ramach Projektu.

 • DSC_0034
 • DSC_0038
 • DSC_0048

Sekretarz Gminy Dobra

 

Podkategorie