W poniedziałek- bawiliśmy się w ,,Wiosce indiańskiej” którą sami stworzyliśmy. 

We wtorek odwiedzili nas strażacy z Wołczkowa. Wymyślili dla nas ,,Strażacki tor przeszkód". Oczywiście że daliśmy radę w pokonywaniu trudności. Super zabawa!!

W środę pojechaliśmy do kina Helios na film ,,Świat kotów”.

W czwartek zaraz po przyjściu do szkoły wykonywaliśmy składanki papierowe- origami. Efekt naszych prac widoczny jest na tablicy. Następnie mieliśmy zabawy kulinarne- wobec tego wybraliśmy propozycję wykonywania sałatki owocowej. Wyciskaliśmy też sok z cytrusów. Humory dopisywały.

Po południu odwiedził nas Pan Dzielnicowy i Pan ze Straży Gminnej. Mieliśmy pogadankę na temat poprawnego i bezpiecznego zachowywania się w różnych miejscach publicznych w czasie ferii. Następnie świetnie bawiliśmy się chustą w sali gimnastycznej. Uwielbiamy takie zabawy.

W piątek pojechaliśmy do Mierzyna do Fabryki Inspiracji. Pani Magda przygotowała nam pracę pt. ,,Skrzynka na klucze". Troszkę musieliśmy się napracować, ale za to jakie efekty...

W drugim tygodniu ferii zimowych tj. w dniach od 04.02.2019 do 08.02.2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach odbyły się półkolonie. Przez pięć dni dzieci miały zapewnionych szereg atrakcji. M.in. odbyły się: pokaz z udziałem psów ratowniczych zaprezentowany przez Grupę Poszukiwawczą Straży Pożarnej w Wołczkowie; warsztaty z pieniądzem poprowadzone przez przedstawiciela NBP w Szczecinie; spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Dobrej; wyjazd na trampoliny do Szczecina; wyjazd do kina Helios w Szczecinie; miasteczko ruchu drogowego - zajęcia poprowadzone przez pracowników Straży Gminnej w Dobrej i Komisariatu Policji w Mierzynie; zajęcia plastyczne; zajęcia muzyczne.

Od poniedziałku 28 stycznia br. w gminie Dobra trwają ferie zimowe, w szkołach na terenie gminy zostały zorganizowane półkolonie. W pierwszym tygodniu półkolonie odbywają się m.in. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Podczas półkolonii w szkole w Bezrzeczu dla dzieci zorganizowano: sprawnościowy tor przeszkód przygotowany przez OSP z Dobrej, edukacyjne miasteczko rowerowe przy współpracy Straży Gminnej i Policji oraz zabawy sportowe na sali gimnastycznej i na dmuchańcu.

Informuję, iż od dnia 12 grudnia 2018 r. od godz. 8:00  do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
 1. czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
 1. czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
 1. czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat.

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informuję, iż w dniach 28 stycznia 2019 r. – 08 lutego 2019 r. w szkołach na terenie Gminy Dobra będą organizowane „Półkolonie w szkole” w następujących terminach:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

czas trwania: 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

W półkoloniach będą mogli wziąć udział wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 14 lat. W naborze mogą uczestniczyć również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Termin naboru zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

 W dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Dobra odbyło się spotkanie podsumowujące „Półkolonie w szkole”, które zostały zorganizowane w czasie ferii zimowych 2017/2018 przez wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Dobra.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn, Gminnym Zrzeszeniem LZS
w Dobrej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Wołczkowie, z Zachodniopomorskimi Psami Ratowniczymi Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie, Komisariatem Policji w Mierzynie, Strażą Gminną w Dobrej, Narodowym Bankiem Polskim Oddziałem Okręgowym w Szczecinie oraz  z Kompleksem Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Dobrej zostały zorganizowane różne zajęcia i warsztaty.

Zakończyły się półkolonie w szkołach na terenie gminy Dobra. W drugim tygodniu ferii półkolonie odbywają się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach.

Od poniedziałku 15 stycznia 2018 roku odbywają się półkolonie w szkołach na terenie gminy Dobra. W pierwszym tygodniu półkolonie zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej. Dla dzieci zaplanowano różne zajęcia sportowe, plastyczne, spacery i wycieczki poznawcze. Podobnie jak w latach ubiegłych w pomoc przy organizacji półkolonii zaangażowało się wiele instytucji, m. in.: Policja, Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Straż Gminna, OSP z Dobrej i Wołczkowa, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Sołectwa Mierzyn, animatorzy z Orlika w Dobrej.

Informuję, iż od dnia 11 grudnia 2017 r. od godz. 8:00  do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
 1. czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
 1. czas trwania: od 15.01.2018 r. do 19.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
 1. czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
 1. czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 70, w tym:

- 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
 1. czas trwania: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. w godz. 9:00-14:00;
 2. liczba miejsc: 35, w tym:

- 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,

- 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-14 lat,

Podczas półkolonii w PSP im. Przyjaciół Dzieci uczestniczyło 46 uczniów. Program był bardzo napięty - od zajęć sportowych z animatorami sportowymi po wizyty ciekawych i znanych nam osób. Dzięki naszym Przyjaciołom Szkoły-sponsorom, dzieci mogły obejrzeć seans filmowy w kinie Helios, uczestniczyć w warsztatach cukierkowych, ale też spróbować przepysznych drożdżówek i pączusiów.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z drugiej części półkolonii w szkole w Dobrej.

Pierwsze dni „Półkolonii w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej” zorganizowane podczas ferii zimowych w dniach od 20-24.02.2017 przebiegają bardzo interesująco. Od pierwszego dnia mamy wiele ciekawych zajęć. Gościliśmy przedstawicieli Straży Gminnej i Policji, którzy przypomnieli nam zasady bezpiecznych ferii, poznaliśmy policyjnego psa Oro i dowiedzieliśmy się szczegółów związanych z jego tresurą.