Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej nagrodzony został nagrodą publiczności w konkursie na najlepsze partnerstwo społeczne 2013 roku, organizowanym przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego.

W skład Kapituły Konkursu, która dokonała wyboru laureatów weszli: Naczelnik Krajowego Ośrodka EFS, 3 pracowników Krajowego Ośrodka EFS, Reprezentanci dwóch poprzednich edycji konkursu a także Przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowiska biznesu.

W uzasadnieniu przyznania nagrody przez Kapitułę Konkursu, napisano:

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej jest pierwszym tak dużym zakładem w Polsce, wielowydziałowym, dostosowanym do potrzeb osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, z wieloma wydziałami, co pozwala na zróżnicowanie produkcji i usług, zapewniającym możliwość ciągłej pracy, a także dostosowania jej do preferencji i predyspozycji osób niepełnosprawnych.
Członkowie Kapituły doceniają współpracę międzygminną i ze stowarzyszeniem, stworzenie znaczącej ilości miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ciekawy profil działania ZAZ oraz uwzględnianie ekologii i zrównoważonego rozwoju w działalności ZAZ. Powodzenia!

Jak zaznaczyła Barbara Jaskierska - Przewodnicząca Zarządu Szczecińskie Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym:

Nagroda jest docenieniem roli i znaczenia partnerstwa publiczno - społecznego, a także stanowić powinno impuls do stosowania klauzul społecznych w ogłaszanych przez samorządy przetargach. Sposób pracy, jak i poziom zaangażowania wszystkich członków Konsorcjum projektu "Budowa i wyposażenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej" pozwala wierzyć iż nasze wspólne przedsięwzięcie przyniesie wiele korzyści, wszystkim jego uczestnikom.