Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła w Szczecinie to najnowocześniejszy i największy w kraju obiekt służący rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, a także zakład usługowo-produkcyjny.

MZAZ oferuje szeroki wachlarz usług i produktów wysokiej jakości, tworzonych w doskonale wyposażonych i koordynowanych przez specjalistów działach:

KUCHNIA - pobierz dokładną informację - plik .pdf

MONTAŻ/DEMONTAŻ - pobierz dokładną informację - plik .pdf

NISZCZENIE DOKUMENTÓW - pobierz dokładną informację - plik .pdf

STOLARNIA - pobierz dokładną informację - plik .pdf

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI - pobierz dokładną informację - plik .pdf

OGRODNICTWO I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH - pobierz dokładną informację - plik .pdf

We wszystkich obszarach działalności MZAZ świadczy usługi w ramach podwykonawstwa na rzecz innych firm. Pobierz ulotkę - plik .pdf