Syrena alarmowaGmina Dobra zmodernizowała system ostrzegania i alarmowania mieszkańców przed zagrożeniami. W ciągu ostatnich dni zainstalowano nowoczesne systemy w Buku, Rzędzinach i Dołujach. Obecnie na terenie gminy zainstalowanych jest 13 nowoczesnych syren alarmowych. Wszystkie sterowane są automatycznie z centrali znajdującej się w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołczkowie.

Dzięki modernizacji Sołtysi nie muszą już ręcznie włączać poszczególnych syren. Wszystkie sterowane są z naszego centrum w Wołczkowie. Dodatkowo syreny są włączone do krajowego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców.

Na terenie Polski funkcjonuje jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania zorganizowany w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, awarii technicznych, działań terrorystycznych, które mogą spowodować wystąpienie skażeń chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych oraz w celu prowadzenia treningów i ćwiczeń w tym zakresie.

Nad systemem krajowym sprawuje nadzór Minister Obrony Narodowej.

Zdjęcie ulotki dot. czaduRozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!!!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

W dniu 27,10,2020 w godzinach 12 - 15 planuje się przeprowadzenie testów sprawności syren zainstalowanych na terenie Gminy DObra na czas 5 sekund oraz jednej minuty

Wstrzymanie dostawy wody w Wołczkowie w dniu 22.10.2020 w godzinach od 9 do 15

W dniach 6-9.10.2020 Siły Zbrojne organizuje ćwiczenie RENEGADE/ SAREX-20 w związku z tym na terenie Gminy DObra w dniu 6.10.2020 w godzinach 8-10 zostaną uruchomione na 3 minuty syreny alarmowe

Wstrzymanie dostawy wody w Wołczkowie na ulicach: Ogrodowa, Siewna, Piaskowa, Łanowa, Wiśniowa, Polarna, Majowa, Kalinowa, Astrowa, Groszkowa, Liliowa w dniu 30.09.2020 w godzinach 10-15

Wstrzymanie dostawy wody w Mierzynie w dniu 09.09 w godzinach 10:00 - 15:00 na ulicach: Morska, Kolorowa, Rolnicza, Wędrowna nr 4 - 18, Mierzyńska 45- 58

Wstrzymanie dostawy wody w Mierzynie w dniu 7 wrzesnia w godzinach 10 - 14  na ulicach Zakładowa, Podmiejska, Welecka od nr 1-12, i od ne 37 - 51

Ostrzeżenie 2 stopnia przed upałem w powiecie Polickim

Wyłączenie urzędu głównego z bezpośredniej obsługi interesantów

Pozostałe wydziały Urzędu przyjmują Interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w Zarządzeniu Wójta Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

 

1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne.

2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;

3. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia.

4. Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące).