W ostatnim okresie na terenie Gminy Dobra odnotowano dwa zgłoszenia obecności żmij na terenach posesji.  Były to pojedyncze egzemplarze, niemniej jednak z racji tego, iż niemożliwe jest wyłapanie wszystkich żmij zygzakowatych z terenów zamieszkałych przez ludzi, zaleca się zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac porządkowych w ogrodach, na spacerach i wycieczkach na tereny porośniętych trawą, łąkach i w lasach.

Właścicielom posesji zaleca się systematyczne wykaszanie terenów ich nieruchomości, tak by nie stały się one siedliskiem tych niebezpiecznych gadów.
W związku z tym że żmija zygzakowata objęta jest ustawową ochroną gatunkową, każde pojawienie się tych zwierząt na terenach zabudowanych można zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 – tel. 91 430 52 16.
W przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców, można również kontaktować się z Wydziałem ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra – tel. 91 311 23 06 lub 91 311 22 81, Strażą Gminną w Dobrej – tel. 91 3115256, Komisariatem Policji w Mierzynie – tel. 91 311 88 17 lub bezpośrednio z osobą prowadzącą „całodobowe pogotowie ds. dzikich zwierząt na terenie Gminy Dobra” – tel. 603 881 398.

Uwaga:

Żmije zygzakowate, a więc jedyne jadowite węże występujące na terenie naszego kraju, często mylone są z niegroźnymi zaskrońcami.

Poniżej przedstawiamy informację, jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej:
• żmija posiada bardzo charakterystyczny zygzak, który ciągnie się przez całe ciało żmii,
• zaskroniec posiada na głowie dwie charakterystyczne plamki koloru żółtego (czasem jest to kolor biały), natomiast żmija ma kolor jednolity, bez plamek na głowie,
• żmija zygzakowata ma masywniejszą budowę od zaskrońca oraz przeważnie jest od niego krótsza,
• zaskroniec ma kolor jednolity z drobnymi nieregularnymi plamkami,
• zaskroniec ze względu na brak gruczołów jadowych ma mniej oddzieloną głowę od ciała niż żmija zygzakowata, które znajdują sie tuż za oczami żmii.

Ukąszenie żmii pozostawia ślad w postaci dwóch charakterystycznych czerwonych punkcików oddalonych od siebie o 5-10 mm. Miejsce ugryzienia mocno boli i szybko puchnie. Dochodzi też do obrzmienia sąsiednich węzłów chłonnych. Pojawiają się także objawy ogólne w postaci nudności, pobudzenia, bólu głowy.

PIERWSZA POMOC W WYPADKU UKĄSZENIA ŻMII

Gdy żmija ukąsi, należy działać natychmiast. Zadaniem pierwszej pomocy jest zapobieganie przeniknięcia jadu ze skóry i mięśni do krwiobiegu.
Należy wezwać pogotowie lub natychmiast przetransportować chorego do szpitala w celu podania surowicy (należy ją podać przed upływem 24 godzin od ukąszenia).

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Poradniki”