Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie informuje, że w dniach od 29 września do 02 października 2012 roku na obszarze województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona będzie tradycyjna, jesienna akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

Podobnie jak w poprzednich latach, do akcji wykorzystywane będą doustne szczepionki zatopione w przynęcie, które z samolotów będą rozrzucane na lasy, pola, łąki i nieużytki.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych bądź też pojawienia się innych przeszkód uniemożliwiających dystrybucję szczepionek drogą lotniczą, działania będą prowadzone w kolejnych dniach października.

Powiatowy Lekarz Weterynarii jednocześnie przypomina o odpowiednim postępowaniu i zachowaniu na terenach objętych szczepieniem, w sposób podany poniżej.

1. W trakcie rozrzucania szczepionki z samolotów, a także przez kolejne 7 dni od czasu rozpoczęcia akcji, czyli w okresie od 29 września do 09 października 2012 roku:
- nie należy urządzać polowań
- nie należy wprowadzać wycieczek grup szkolnych oraz innych grup zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem
- nie należy dotykać, zbierać i niszczyć przynęt zawierających szczepionkę
- zwierzęta gospodarskie należy trzymać pod kontrolą
- nie należy wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarstwo
- należy pouczyć dzieci o konieczności unikania kontaktu ze szczepionką
2. W przypadku kontaktu ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia.
3. W przypadku kontaktu ze szczepionką przez zwierzęta domowe należy je natychmiast poddać obserwacji w najbliższej lecznicy dla zwierząt.

Informacja o szczepionce - POBIERZ