Mroźne noce, chłodne dni, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych.

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej szczególną opieką otacza wszystkie osoby, które nie potrafią zapewnić sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa socjalnego.

Przy współpracy ze Strażą Gminną monitorujemy teren gminy Dobra w poszukiwaniu miejsc pobytu osób bezdomnych narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się osoby bezdomne przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych; pustostany, nieogrzewane przyczepy kempingowe, kontenery na śmieci nie dające pełnego zabezpieczenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia podejmujemy natychmiastowe działania interwencyjne w stosunku do tych osób, informując o możliwości skorzystania z miejsca w Schronisku dla osób bezdomnych Stowarzyszenia „Feniks”, mieszczącym się przy ul. Fabrycznej 21 a w Policach.

W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymania wsparcia na opał, dopłatę do mediów czy też pomoc ukierunkowaną na zakup obiadów w jadłodajniach na terenie gminy. Udzielenie takiej pomocy odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i jest poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego i wymaga zgromadzenia dokumentacji.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.

Pamiętajmy, że Państwa aktywna postawa może uratować ludzkie życie.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a tel: (91) 424 19 79 w godzinach pracy Ośrodka pon. 8:00-17:00; wtorek 8:00-15:00; środa-piątek 7:00-15:00

Straż Gminna w Dobrej z siedzibą w Wołczkowie, ul. Lipowa 51 tel. 91 311 52 56 lub 501 701 076 w godzinach od pon.- piątek 7:00-22:00; sobota 7:00-15:00

Krystyna Ryszkieiwcz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej