Wstrzymanie dostawy wody w Wołczkowie - 06.05.2021r w godzinach 9-14 na ulicach Ogrodowa 16, 19, 20, 22 i Macierzanki 22